თვითბრენდინგი

თითოეული ადამიანი საკუთარ თავს სხვადასხვა ვერსიით წარუდგენს საზოგადოებას. იქმნის იმიჯს, საუბრის მანერას, მიწერის კულტურას, დამოკიდებულებას სხვების მიმართ…ზუსტად ეს გახლავთ თვითბრენდგინდი თუ როგორ წარმოაჩენს საკუთარ თავს. პერსონალური ბრენდინგით ვაშენებთ ჩვენს თავს როგორც ბიზნესს, ამიტომ აუცილებელია ვიცოდეთ რა ფაქტორები უნდა გავითვალისწინოთ საკუთარ თავზე მუშაობის დროს.

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

  • მიზნის დასახვა;
  • თვით აუდიტი;
  • ქმედებები ;
  • რეზულტატის შეჯამება;
  • მიღწეული შედეგების რეალიზება.

კურსზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა  15 -18 ადამიანი ჯგუფში.

🎙   სპიკერი: მაკა მჟავანაძე.

კურსის ხანგრძლიოვობა 16 სთ. ( შეთანხმებით გადანაწილდება საათების რაოდენობა დღეებზე).

სწავლის მეთოდოლოგია: აუდიტორიული სწავლება (ტრენინგები), ინდივიდუალური სწავლება (ON.JOB), RE-ტრენინგი.

სრული კურსის საფასური : 3100 ლ. (გადასახადების გათვალისწინებით).

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: