ეფექტური გაყიდვები

ეფექტური გაყიდვების დროს მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რას ვყიდით და რა ეტაპებისგან შედგება გაყიდვების წარმოება. 

 

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

 • რა არის გაყიდვები?!
 • გაყიდვები, როგორც პროფესია 
 • ვინ არიან ჩვენი მომხმარებლები და რა არის მათი საჭიროება
 • რას ვყიდით?!
 • გაყიდვის წარმოების ეტაპები
 • კომპლექსური გაყიდვები
 • საშუალო ქვითრის ღირებულება/გარიგებათა ოდენობის ზრდა
 • WIN-WIN -მოლაპარაკება
 • სკრიპტები და ინტერპერსონალური შეთავაზება
 • კომუნიკაცია
 • რეზულტატზე ორიენტირებული კომუნიკაცია
 • მოსმენა-მეტყველება
 • სწორად დასმული კითხვები კომუნიკაციის პროცესში
 • ბარიერები შეთავაზების პროცესში
 • ბაზებთან მუშაობა
 • სისტემური და მოქნილი უკუკავშირი.

კურსზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა  15 -18 ადამიანი ჯგუფში.

🎙   სპიკერი: მაკა მჟავანაძე.

კურსის ხანგრძლიოვობა 16 სთ. (შეთანხმებით გადანაწილდება საათების რაოდენობა დღეებზე).

სწავლის მეთოდოლოგია: აუდიტორიული სწავლება (ტრენინგები), ინდივიდუალური სწავლება (ON.JOB), RE-ტრენინგი.

სრული კურსის საფასური : 3100 ლ. (გადასახადების გათვალისწინებით).

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: