ცვლილებების მართვა

თითოეულ ჩვენგანს სამსახურსა თუ პირად ცხოვრებაში ხშირად გვიწევს გაუთვალისწინებელი გამოწვევების წინაშე აღმოჩენა, ამიტომაც მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ როგორ ვმართოთ ის და ვაქციოთ ჩვენს რეზულტატად. აქციეთ ყველა პრობლემა გამოწვევად წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე.

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

  • ცვლილებათა ბუნება
  • იდენტიფიკაცია
  • როგორ შევქმნათ სწორი „არქიტექტურა“
  • როგორ ვმართოთ მუშა პროცესი და გარემო ფაქტორები კრიზისულ სიტუაციაში
  • სწორი გადაწყვეტილებების მიღება ცვალებად გარემოში
  • კომუნიკაცია ცვლილებათა პროცესში
  • „engagement“ ურთიერთჩართული კულტურის მქონე ორგანიზაციის შექმნა და განვითარება
  • ბარიერები თუ შესაძლებლობები
  • თვითმოტივაცია / თვითგანვითარება.

კურსზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა  15 -18 ადამიანი ჯგუფში.

🎙   სპიკერი: მაკა მჟავანაძე.

კურსის ხანგრძლიოვობა 16 სთ. ( შეთანხმებით გადანაწილდება საათების რაოდენობა დღეებზე).

სწავლის მეთოდოლოგია: აუდიტორიული სწავლება (ტრენინგები), ინდივიდუალური სწავლება (ON.JOB), RE-ტრენინგი.

სრული კურსის საფასური : 3100 ლ. (გადასახადების გათვალისწინებით).

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: