ლიდერობა

ლიდერი ის ადამიანია, რომელსაც ჯგუფის სხვა წევრებთან შედარებით შეუძლია ჯგუფის ან ინდივიდის ფუნქციონირებაზე ძლიერი ზემოქმედება მოახდინოს, რის შედეგადაც ჯგუფი ან ინდივიდი ორიენტირებულია მიზნის დასახვასა და მიღწევაზე.

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

  • ვინ არის ლიდერი?
  • ლიდერის პროფესიული და პირადი მახასიათებლები.
  • რეზულტატზე ორიენტირებული კომუნიკაციის დამყარება გუნდში.
  • შიდაბარიერები გუნდთან კომუნიკაციისას.
  • Engagement - გუნდში.
  • ლიდერობა _ როგორც სოციალური ფუნქცია და როგორც სოციალური წარმატების სტრატეგია.
  • ლიდერის მუშაობის სტილი.
  • პასუხისმგებლობა და უფლებამოსილებები.
  • მოტივაცია თუ თვითმოტივაცია.

კურსზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა  15 -18 ადამიანი ჯგუფში.

🎙   სპიკერი: მაკა მჟავანაძე.

კურსის ხანგრძლიოვობა 10 სთ. ( შეთანხმებით გადანაწილდება საათების რაოდენობა დღეებზე).

სწავლის მეთოდოლოგია: აუდიტორიული სწავლება (ტრენინგები), ინდივიდუალური სწავლება (ON.JOB), RE-ტრენინგი.

სრული კურსის საფასური : 2500 ლ. (გადასახადების გათვალისწინებით).

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: