დროის მენეჯმენტი

სწორად გადანაწილებული დრო = მეტ დროს.

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

 • დროის აღქმა/ანალიზი
 • დროის გამფანტავები
 • პრიორეტიზაცია
 • გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნები
 • დაგეგმარების ტექნიკები (GROW , KPI , SMART, min-100%- max, ბალანსის ბორბალი)
 • კონცენტრაცია
 • პროკრასტინაცია
 • მოტივაცია/თვითმოტივაცია
 • დასვენების ფსიქოლოგია
 • თვით ანალიზი
 • "თვით მარათონი"
 • რეჟიმი და მოტივაცია
 • გავლენის და ზრუნვის ზონები.

 

კურსზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა  15 -18 ადამიანი ჯგუფში.

🎙   სპიკერი: მაკა მჟავანაძე.

კურსის ხანგრძლიოვობა 16 სთ. ( შეთანხმებით გადანაწილდება საათების რაოდენობა დღეებზე).

სწავლის მეთოდოლოგია: აუდიტორიული სწავლება (ტრენინგები), ინდივიდუალური სწავლება (ON.JOB), RE-ტრენინგი.

სრული კურსის საფასური : 3100 ლ. (გადასახადების გათვალისწინებით).

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

qbq.info@gmail.com