მომსახურება სივრცეში

მომსახურება არის ის საქმიანობა, რომელსაც ერთი მხარე სთავაზობს მეორეს. თუ თქვენ მომსახურების სფეროს წარმოადგენთ, მნიშვნელოვანია იცოდეთ, მომსახურების ზუსტი მნიშვნელობა და ამ ყოველივეს პრაქტიკაში გამოყენება.

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

 • რა არის მომსახურება?!
 • მყარი და მოქნილი სერვისი
 •  როგორ იქმნება „კლიენტორიენტირებული“ კომპანია
 •  რას ყიდულობს კლიენტი (პროდუქტს თუ მომსახურებას)
 • მომსახურების ეტაპები
 • სწრაფი და მოქნილი მომსახურება
 • კომუნიკაცია
 • რეზულტატზე ორიენტირებული შიდა და გარე კომუნიკაცია
 • მოსმენა-მეტყველება მომსახურების პროცესში
 • სწორად დასმული კითხვები კომუნიკაციის პროცესში
 • თვითმოტივაცია 
 • თვითგანვითარება/განვითარება 
 • სისტმური და პრიორიტეტული უკუკავშირი და მისი მნიშვნელობა
 • კლიენტთა ბაზები და კლიენტის „პროფაილის“ შექმნა.

კურსზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა  15 -18 ადამიანი ჯგუფში.

🎙   სპიკერი: მაკა მჟავანაძე.

კურსის ხანგრძლიოვობა 16 სთ. (შეთანხმებით გადანაწილდება საათების რაოდენობა დღეებზე).

სწავლის მეთოდოლოგია: აუდიტორიული სწავლება (ტრენინგები), ინდივიდუალური სწავლება (ON.JOB), RE-ტრენინგი.

სრული კურსის საფასური : 3100 ლ. (გადასახადების გათვალისწინებით).

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: