მენეჯმენტი (საშუალო რგოლის მენეჯერთათვის)

იყო მენეჯერი, არ ნიშნავს მხოლოდ გუნდზე ზედამხედველობას. თქვენ უნდა შეგეძლოთ, რომ გუნდის თითოეულ წევრს მისცეთ საშუალება გამოავლინონ საკუთარი რესურსი და წვლილი შეიტანონ ორგანიზაციის წარმატებაში. 

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

 • რა არის მენეჯმენტი?
 • მენეჯერი თუ ლიდერი
 • მართვის ფსიქოლოგიური კანონზომიერებები და მათი ანალიზი
 • ადამიანის ფსიქოლოგიური შესაძლებლობები და თავისებურებები შრომითი საქმიანობის პროცესში
 • რა რესურსებს ფლობს მენეჯერი
 • HR ბრენდის მნიშვნელობა ორგანიზაციაში
 • გუნდის ფორმირება
 • გუნდის ტიპები და მათი განვითარების ეტაპები
 • გუნდური მუშაობის პრონციპები და სტრუქტურული ფორმები
 • მატერიალური და არამატერიალური სამოტივაციო სისტემების ჩამოყალიბება
 • დროის მენეჯმენტი
 • SWOT ანალიზი
 • KPI- როგორ დავნერგოთ სისტემა, ფუნქციონალური ინდიკატორების შემუშავება
 • კონტროლის მექანიზმები კომპანიაში
 • სისტემური თუ მოქნილი უკუკავშირი და მისი მნიშვნელობა
 • კომუნიკაციის ფორმები მენეჯერთთვის
 • ბარიერები ცვლილეათა მართვის პროცესში
 • უწყვეტი განვითარების სისტემის შემუშავება კომპანიაში.

კურსზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა  15 -18 ადამიანი ჯგუფში.

🎙   სპიკერი: მაკა მჟავანაძე.

კურსის ხანგრძლიოვობა 20 სთ. (შეთანხმებით გადანაწილდება საათების რაოდენობა დღეებზე).

სწავლის მეთოდოლოგია: აუდიტორიული სწავლება (ტრენინგები), ინდივიდუალური სწავლება (ON.JOB), RE-ტრენინგი.

სრული კურსის საფასური : 4000 ლ. (გადასახადების გათვალისწინებით).

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: