დისტანციური მომსახურება

დისტანციური მომსახურება

 • რა არის დისტანციური მომსახურება, უპირატესობა თუ გამოწვევა;
 • დისტანციური მომსახურება ეტაპები;
 • მომხმარებლის „შეხების წერტილები“ კომპანიასთან;
 • დისტანციური მომსახურების არხები;
 • დისტანციური მომსახურების გაზომვადი ელემენტები
 • (საოპერაციო დრო, სასაუბრო მოდული,);
 • SRM– ბაზების ეფექტური ადმინისტრირება;
 • კომუნიკაცია დისტანციური მომსახურების პროცესში;
 • კომუნიკაციის თანმიმდევრობა;
 • ბარიერები დისტანციური კომუნიკაციის პროცესში და მათთან              მუშაობის ტექნიკები;
 • დიალოგის შედეგიანობა; საბოლოო  და შუალედური შედეგების             მნიშვნელობა კომუნიკაციის პროცესში;
 • უკუკავშირი  მომსახურების პროცესში;
 • უკუკავშირის მნიშვნელობა;
 • უკუკავშირი როგორც საჩუქარი;

 

კურსის ხანგრძლივობა: 15 ა/სთ

მონაწილეთა რაოდენობა : 10 მსმენელი 

 

კურსის ფორმატი:

აუდიტორული სწავლება: 15 ა/ სთ

ინდივიდუალური სწავლება 10 ა/სთ

მოდულის სპეც.შეთავაზება

სასაუბრო მოდულის გაწერა /საოპერაციო დროის მენეჯმენტი

მაკა მჟავანაძე

გენერალური დირექტორი

შპს ქბქ სერვის აკადემია

ელ-ფოსტა: QBQ.Info@Gmail.Com

მობ: (+995) 577 229 911 

QBQ.Info@Gmail.Com