მეტყველება და მოსმენა

მეტყველება და მოსმენა

კომპანიის განვითარებას ახალი კავშირები განაპირობებს, რაც წარმატებული მოლაპარაკების შედეგია. გაყიდვების მაჩვენებლის მატება მრავალ საკითზეა დამოკიდებული.  სწორად წარმართული კომუნიკაცია  მნიშვნელოვანია,ნებისმიერი მოლაპარაკების წარმატებით დასრულებისათვის. მოლაპარაკების დროს შესაძლოა მრავალმა სირთულემ იჩინოს თავი, რისთვისაც მხარე მომზადებული უნდა იყოს. ეფექტურობას განაპირობებს ემოციების კონტროლი, შესაბამისი უნარ-ჩვევები, კომუნიკაციური კომპეტენტურობა და დიალოგის ეფექტურად წარმართვის ტექნიკები, დახვეწილი მეტყველება, მოსმენის კულტურა და ასე შემდეგ.
ჩვენი ტრენინგის მიზანია ვისწავლოთ წარმატებული მოლაპარაკების ტექნიკები, სწორი მეტყველბა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები.

რეგისტრაციაპორტფოლიო