ემოციური ინტელექტი

ემოციური ინტელექტი

  • ადამიანი და საქციელი.
  • IQ თუ EQ.
  • ემოციური დონის
  • გათვითცნობიერება.
  • ემოციურობის გაანალიზება.

  • საკუთარი ემოციების სწორი გაანალიზება.
  • ემოციური ტრიგერები.
  • ემოციების მართვის ტექნიკები.
  • სხვისი ემოციების უკეთ გაგება და სწორი კომუნიკაცია.

_____________________________

ტრენინგის ხანგრძლივობა:     6 ა/სთ

1 ჯგუფში მსმენელთა ოდენობა: 12 მონაწილე.

რეგისტრაციაპორტფოლიო