ტრენინგ-კურსი სასტუმრო “ამბასადორთან”

2019 წელი QBQ-ს გუნდმა სასტუმრო ამბასადორთან აქტიური თანამშრომლობით დაიწყო. QBQ-ს კვალიფიციური და გამოცდილი ტრენერების დახმარებით მსმენელები ეცნობიან საკითხებს, რომელიც სასტუმრო ბიზნესში ეფექტურ მომსახურებას უკავშირდება: როგორ მოვემსახუროთ სტუმრებს რთულ სიტუაციაში, რა წესები და სტანდარტები არსებობს სტუმრებთან ურთიერთობისას, რა ეროვნული თავისებურებანი უნდა გავითვალისწინოთ სტუმარმასპინძლობისას და რა როლი ენიჭება თითოეულ თანამშრომელს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაში.

QBQ საკმაოდ დიდ ყურადღებას უთმობს სატრენინგო მიმართულებას სასტუმრო ბიზნესში, რადგან ამ კუთხით კარგი სერვისის შეთავაზება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც ჩვენს საერთაშორისო იმიჯზე დადებითად აისახება.