ტრენინგ-კურსი საშუალო რგოლის მენეჯერთათვის კომპანია BD COMPANY-სთან

დავასრულეთ ტრენინგ-კურსი BD Company-სთან მენეჯმენტის მიმართულებით. კურსის განმავლობაში “ბიდი კომპანის” გუნდთან ერთად განვიხილეთ საკითხები:

  • რა არის მენეჯმენტი;
  • რა მართვის ტექნიკები არსებობს ზოგად მენეჯმენტში;
  • როგორ ხდება უწყვეტი განვითარების სისტემის დანერგვა კომპანიაში;
  • როგორ დავნერგოთ შედეგზე ორიენტირებული ბიზნეს პროცესი;
  • რა განსაკუთრებული როლი აქვს თითოეულ თანამშრომელს სამუშაო პროცესში;
  • თანამშრომელთა მატერიალური და არამატერიალური მოტივაციათა სისტემის დანერგვა;
  • დაგეგმარება მენეჯმენტში;

QBQ მადლობას უხდის ბიდი კომპანის თანამშრომლობისთვის და წარმატებას უსურვებს სადისტრიბუციო ბაზარზე.