სწორი მიზნები

Time Management

  • დროის აღქმა
  • დროის მართვა
  • 18 წუთის ეფექტი
  • ვარ დაკავებული- ვარ ეფექტური.
  • პრიორიტეტების განსაზღვრა.
  • ღია კარი დაგეგმარებაში.
  • დრო მაინც მიდის.

_______________________________

ტრენინგის ხანგრძლივობა:     6 ა/სთ

1 ჯგუფში მსმენელთა ოდენობა:    12 მონაწილე.

რეგისტრაციაპორტფოლიო