წარმატებული მოლაპარაკების ტექნიკა

უხეში მოლაპარაკებები

 • მოლაპარაკების წესები.
 • მოლაპარაკების წარმოების მაგალითები.
 • მოლაპარაკებისთვის მზადება.
 • როგორ ვმართოთ მოლაპარაკების პროცესი?
 • ემოციური ბალანსი.
 • აგრესია და ბრაზი მოლაპარაკების პროცესში.
 • მოლაპარაკების პროცესში მანიპულაციების გამოყენება, ტექნიკები.
 • მომგებიანია თუ არა „ვაჭრობა”.
 • როგორ მივაღწიოთ სასურველ რეზულტატს მოლაპარაკების პროცესში?
 • როგორ გავზარდოთ მოლაპარაკებისუნარები?
 • რა არგუმენტები მოვიყვანოთ მოლაპარაკების პროცესში.
 • როგორ ვმართოთ აგრესია და ნეგატივი მოლაპარაკების პროცესში.
 • წინააღმდეგობებთან მუშაობის ტექნიკები.

____________________________________

ტრენინგის ხანგრძლივობა:     8 ა/სთ

1 ჯგუფში მსმენელთა ოდენობა: 12 მონაწილე.

რეგისტრაციაპორტფოლიო