სიტყვა და რეფლექსია

სიტყვა და რეფლექსია

  • რატომ ვმეტყველებთ.
  • „ენის“ მნიშვნელობა ცნობიერებაში.
  • „სიტყვა“ როგორც სიმბოლო./სიტყვის
  • მნიშვნელობა.
  • სიტყვის გავლენა შინაგან და გარეგან სამყაროზე.სიტყვა და ცხოვრების ფილოსოფია.
  • ოსტატობა მეტყველებაში/პოზიტიური აზროვნება/სწორი რეზულტატი.

_____________________________________

ტრენინგის ხანგრძლივობა:     12 ა/სთ

1 ჯგუფში მსმენელთა ოდენობა:  12 მონაწილე.

რეგისტრაციაპორტფოლიო