საუკეთესო სერვისი

საუკეთესო სერვისი

 • რა არის სერვისი?!
 • მყარი და მოქნილი სერვისი.
 • „კლიეტორიენტაცია“
 • ვინ არიან ჩვენი მომხმარებლები და რა არის მათი მოლოდინი.
 • რას ვყიდით?!
 • მომსახურების ეტაპები.
 • არავერბალური კომნიკაცია მომსახურების პროცესში.
 • მომსახურების ტექნიკები მომსახურების პროცესში.
 • სწრაფი და მოქნილი მომსახურება.
 • კომუნიკაცია:
  • რეზულტატზე ორიენტირებული შიდა და გარე კომუნიკაცია.
  • მოსმენა-მეტყველება მომსახურების პროცესში.
  • სწორად დასმული კითხვები კომუნიკაციის პროცესში.
 • თვითმოტივაცია .
 • თვითგანვითარება/განვითარება .
 • უკუკავშირი.
 • პირადი და გუნდური პასუხიმგებლობა კომპანიაში.

_________________________________________

ტრენინგის ხანგრძლივობა:  15 ა/სთ

1 ჯგუფში მსმენელთა ოდენობა: 12 მონაწილე.

რეგისტრაციაპორტფოლიო