სასტუმრო ბიზნესის მომსახურების ტრენინგი

მომსახურება სასტუმროს ბიზნესში

 • სასტუმრო ბიზნესის ისტორია.
 • მომსახურების სტანდარტების ევოლუცია.
 • სტუმართმასპინძლობის ეროვნული თავისებურებანი.
 • სასტუმროების კლასიფიკაცია და ნომრების ტიპები.
 • კორპორატიული კულტურა, საქმიანი ეთიკის კოდექსი.
 • სტუმართან ურთიერთობის წესები, მომსახურების სტანდარტი.
 • თანამშრომლის როლი სერვისის ხარისხის გაუმჯობესებაში.
 • რთულ სიტუაციაში სტუმართა მომსახურების ხერხები.
 • უკმაყოფილო სტუმრის პარტნიორად გადაქცევის მეთოდი.
 • გუნდური მუშაობა, მისი მნიშვნელობა , მიზნები და ამოცანები.
 • პირადი და გუნდური პასუხიმგებლობა კომპანიაში.

_______________________________________

ტრენინგის ხანგრძლივობა:      15 ა/სთ

1 ჯგუფში მსმენელთა ოდენობა: 12 მონაწილე.

რეგისტრაციაპორტფოლიო