„მომსახურება-გაყიდვები სივრცეში

კომპანია QBQ  იწყებს შეხვედრებს  ტრენინგ კურსის  ფარგლებში,   .

თემა: „მომსახურება-გაყიდვები სივრცეში“

პროექტის ფარგლებში იმართება 4 შეხვედრა:

 • „მომსახურების პოლიტიკა“ კომპანიაში.
 • მომსახურებაზე მოქმედი ფაქტორები.
 • კარიერული განვითარების ეტაპები მომსახურების სისტემაში.   
 • კომუნიკაციის არხები და ფორმები.
 • ინფორმაციის მიღება და დამუშავება.
 • მიზნობრიობა. „შუალედერი“- „საბოლოო“ რეზულტატიურობის განსაზღვრა.
 • საჩივარი როგორც ბონუსი.
 • „გავუგოთ კლიენტებს“
 • კულტრურული ფაქტორი და მისი გავლენა მომხმარებლის მოლოდინზე.
 • როგორ დავაბალანსოთ მომხმარებლის მოლოდინი და კომპანიის შეთავაზებები.
 • სტრესი, ემოცია, პრაქტიკული მართვის სისტემები.
 • Time management.