ეფექტური გაყიდვები

ეფექტური გაყიდვები

 • რა არის SALE?!
 • პროფესია
 • ვინ არიან ჩვენი მომხმარებლები და რა არის მათი საჭიროება.
 • რას ვყიდით?!
 • გაყიდვის წარმოების ეტაპები.
 • კომპლექსური გაყიდვები.
 • საშუალო ქვითრის ღირებულება/გარიგებათა ოდენობის ზრდა.
 • WIN-WIN -მოლაპარაკება.
 • სკრიპტები და ინტერპერსონალური შეთავაზება.
 • კომუნიკაცია:
  • რეზულტატზე ორიენტირებული კომუნიკაცია.
  • მოსმენა-მეტყველება მომსახურების პროცესში.
  • სწორად დასმული კითხვები კომუნიკაციის პროცესში.
 • ბარიერები შეთავაზების პროცესში.
 • ბაზებთან მუშაობა.
 • უკუკავშრი.

_______________________________________

ტრენინგის ხანგრძლივობა:     15 ა/სთ

1 ჯგუფში მსმენელთა ოდენობა: 12 მონაწილე.

რეგისტრაციაპორტფოლიო